ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ "od A do Z"

Vítejte na stránkách Ing. arch. Zdeňka Kindla (projektanta i "létajícího" pořizovatele v jedné osobě)

  • pořizování a zpracování územních plánů a jejich změn
  • pořizování a zpracování regulačních plánů a územních studií
  • zpracování rozborů udržitelného rozvoje území a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
  • zpracování dopravních studií a generelů
  • jednorázové konzultace nebo stálé poradenské služby v oboru územního plánování