Změna č. 2 územního plánu Čestlic - návrh pro společné jednání