Jste v sekci: Nabídka služeb

Nabídka služeb

  • pořizování a zpracování územních plánů a jejich změn
  • pořizování a zpracování regulačních plánů a územních studií
  • zpracování rozborů udržitelného rozvoje území a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
  • zpracování dopravních studií a generelů
  • jednorázové konzultace nebo stálé poradenské služby v oboru územního plánování