Jste v sekci: O mně

Pracovní přístup, zkušenosti, "filozofie"

Územní plánování a urbanismus jsou mým celoživotním pracovním oborem i koníčkem.

Vystudoval jsem tento obor na fakultě architektury ČVUT (1984) a od té doby pracuji jako projektant tíhnoucí spíše k exaktním a odůvodněným postupům a řešením než k subjektivnímu a "autorskému", téměř "uměleckému" projevu. Rád využívám matematické a statistické metody, například při koncepčním řešení dopravní problematiky nebo při rozborech udržitelného rozvoje území.

"Matematickou" výrokovou logiku a jednoznačnost pojmů a výkladů (v souladu s obecně platnými předpisy) se snažím maximálně uplatňovat i při tvorbě územních plánů jakožto právních předpisů na místní úrovni, spjatých s komunální politikou. Legislativní úroveň a "neprůstřelnost" územního plánu je v dnešní době zcela zásadní; to platí jak pro "hotový" plán, tak pro fázi jeho tvorby a projednávání (pořizování).

V roce 2008 jsem proto využil možnosti a na základě složení všeobecné a odborné zkoušky získal osvědčení zvláštní odborné způsobilosti pro pořizovatelskou činnost v územním plánování. Je pro mě velkou výhodou, že v rámci pořizovatelské činnosti využívám dlouholetých zkušeností projektanta a naopak při projektování využívám znalostí pořizovatele. Pro svou práci se snažím studovat a uplatňovat nová technická řešení a aktuální právní předpisy včetně judikatury soudů ve sporech týkajících se územního plánování.

Pomohu Vám orientovat se v povinnostech, ale i příležitostech, které jsou ukryty v částech stavebního zákona, týkajících se územního plánování, a pořídit nebo vyprojektovat územně plánovací dokumentaci, která bude logickým a srozumitelným nástrojem usměrňování „udržitelného“ územního rozvoje Vaší obce, tedy rozvoje ekologického, ekonomicky reálného a pokud možno bezkonfliktního.