Jste v sekci: Praktické informace

Praktické informace

Veřejně prospěšné stavby, vyvlastnění, předkupní právo

Toto poměrně složité téma není dosud všude zcela správně chápáno a aplikováno. Navíc i zde došlo novelou stavebního zákona od 1.1.2013 ke změn&... více

Povinné vymezování veřejných prostranství dle §7 odst. 2 vyhl. 501/2006 Sb.

Doslovné znění předpisu:

"Pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo smí... více

Změna nebo nový územní plán ?

Novela stavebního zákona účinná od 1.1.2013 sice prodlužuje platnost „starých“ územních plánů sídelních útvarů (ÚPSÚ) nebo ú... více

Podrobná prostorová regulace v územních plánech neplatí !

Od 1.1.2013 je v účinnosti novela stavebního zákona, která mimo jiné zavádí jasná pravidla do podrobnosti prvků prostorové regulace územního plánu... více

Náhrada podle § 102 stavebního zákona v důsledku vydání územního opatření o stavební uzávěře

Ustanovení § 102 odst. 1 a dále odst. 5 až 7 stav. zákona se týká nároku na náhradu pro vlastníka pozemku nebo stavby, jehož vlastnická práva byla omezena vyd&a... více

Rozbor právních rizik při rušení zastavitelnosti pozemků (ploch) změnou nebo novým územním plánem, případně změnou způsobu nebo podmínek jejich využití

1) Riziko náhrad vyplývajících přímo ze stavebního zákona, tj. § 102 stavebního zákona

Ustanovení § 102 odst. 2 hovoří pouz... více

Vztahy mezi územním rozhodnutím, územním plánem a stavební uzávěrou

Zcela jednoznačný a ustálený názor je v otázce závaznosti pravomocných územních rozhodnutí pro územní plány. Zpravidla jsou ÚR do &ua... více

Vztahuje se stavební uzávěra také na terénní úpravy ?

Stavební zákon rozlišuje „malé“ terénní úpravy do 1,5m výšky nebo hloubky o výměře do 300 m2 na pozemcích, které nemají společnou h... více